Rosnące oczekiwania klientów i chęć szerszej specjalizacji sprawiła, że Green Energy wyraziło chęć nawiązania...